Watch Ankokugai no bijo (1958) | Putlocker Movies HD

Ankokugai no bijo (1958)

posted by admin, August 23, 2016 @ 6:41 pm
212701

Movie: Ankokugai no bijo

  • Director: Seijun Suzuki
  • Stars: Michitar Mizushima, Mari Shiraki, Shinsuke Ashida, Tru Abe, Hideaki Nitani, Setsuko Amamiya, Tomio Aoki, Shki Fukae, Ayako Fukuda, Akinori Hanamura, Kyko Horikawa, Rysei It, Bumon Kahara, Hiroshi Kat, Ichir Kijima
  • Release Date: March 25, 1958
  • Run Time: 1h 27min
  • Genre: Crime, Drama

Released from prison, a gangster (Michitaro Mizushima) retrieves diamonds sought by fellow yakuza.

Leave a Reply