Watch Daimajin ikaru (1966) | Putlocker Movies HD

Daimajin ikaru (1966)

posted by admin, July 1, 2015 @ 12:54 am
183649

Movie: Daimajin ikaru

  • Director: Kenji Misumi
  • Stars: Kjir Hong, Shiho Fujimura, Taro Marui, Takashi Kanda, Kji Fujiyama, Yji Hamada, Chikara Hashimoto, Sei Hiraizumi, Jutar Hojo, Yoshitaka Ito, Kiyokazu Kagatsume, Hysuke Kanbe, Keiko Koyanagi, Hideo Kuroki, Tsuyotake Matsuda
  • Release Date: August 13, 1966
  • Run Time: 79 min
  • Genre: Drama, Fantasy

Giant statue exacts revenge upon those who conquer its worshippers.

Leave a Reply