Watch Doragon Boru: Episodo obu Badakku (2011) | Putlocker Movies HD

Doragon Boru: Episodo obu Badakku (2011)

posted by admin, July 7, 2015 @ 11:31 pm
198598

Movie: Doragon Boru: Episodo obu Badakku

  • Director: Yoshihiro Ueda
  • Stars: Masashi Ebara, Keiji Hirai, Sayaka Hirao, Kazuyuki Ishikawa, Houko Kuwashima, Hiroaki Miura, Hiromu Miyazaki, Takashi Nagasako, Rysei Nakao, Masako Nozawa, Tomoyo Sasaki, Nobunaga Shimazaki, Haruka Terui
  • Release Date: December 17, 2011
  • Run Time: 20 min
  • Genre: Animation, Action

The continuing adventures of Goku\’s father Bardock, who traveled through time and met new friends and enemies.

Leave a Reply