Watch Kagaku ninja tai Gatchaman (1978) | Putlocker Movies HD

Kagaku ninja tai Gatchaman (1978)

posted by admin, April 29, 2016 @ 4:40 am
209121

Movie: Kagaku ninja tai Gatchaman

  • Director: Hisayuki Toriumi
  • Stars: Katsuji Mori, Isao Sasaki, Kazuko Sugiyama, Yoku Shioya, Shingo Kanemoto, Tru hira, Mikio Terashima, Hisayoshi Yoshizawa, Teiji miya, Nobuo Tanaka, Hiroya Ishimaru, Kiyoshi Kobayashi, Leraldo Anzaldua, Chris Ayres, Eden J. Barrera
  • Release Date: July 15, 1978
  • Run Time: 1h 50min
  • Genre: Animation, Action, Adventure, Sci-Fi

A \’movie\’ version of several Gatchaman episodes.

Leave a Reply