Watch Karuto (2013) | Putlocker Movies HD

Karuto (2013)

posted by admin, June 15, 2015 @ 6:58 pm
154920

Movie: Karuto

  • Director: Kji Shiraishi
  • Stars: Y Abiru, Mari Iriki, Mayuko Iwasa, Ryosuke Miura, Natsuki Okamoto, Sayuri Oyamada
  • Release Date: April 04, 2013
  • Run Time: 84 min
  • Genre: Horror

Leave a Reply