Watch Little Tigers (2013) | Putlocker Movies HD

Little Tigers (2013)

posted by admin, July 10, 2017 @ 6:34 am
222373

Movie: Little Tigers

  • Director: Xiaohong Qian
  • Stars: Yong Hou, Rina Sa, Tenma Shibuya, Shibuya Tenma, Mengwei Xie, Keiichi Yamasaki, Zhao Zewen, Yishan Zhang
  • Release Date: January 25, 2013
  • Run Time: 1h 32min
  • Genre: Action, Comedy, War

During Anti-Japanese War, the messenger Lao Wu has He cannot but rely upon a playing boy when he dying in the reed marshes. Thus, bearing in mind the two-sentence code word that Lao Wu has …

Leave a Reply