Watch Mosura 2 – Kaitei no daikessen (1997) | Putlocker Movies HD

Mosura 2 – Kaitei no daikessen (1997)

posted by admin, June 24, 2015 @ 12:00 am
169468

Movie: Mosura 2 – Kaitei no daikessen

  • Director: Kunio Miyoshi
  • Stars: Megumi Kobayashi, Sayaka Yamaguchi, Aki Hano, Hikari Mitsushima, Masaki Otake, Shimada Maganao, Atsushi Okuno, Hajime Okayama, Maho Nonami, Mizuho Yoshida, Masahiro Noguchi, Kazushi Nemoto, Kentaro Sakai, Misako Konno, Masahiro Sato
  • Release Date: December 13, 1997
  • Run Time: 100 min
  • Genre: Fantasy, Sci-Fi

Mothra’s twin nymphs and children from the city find a lost city, as well as a giant monster that is attracted to environmental calamities.

Leave a Reply