Watch Osorezan no onna (1965) | Putlocker Movies HD

Osorezan no onna (1965)

posted by admin, June 21, 2015 @ 11:09 pm
165620

Movie: Osorezan no onna

  • Director: Heinosuke Gosho
  • Stars: Jitsuko Yoshimura, Keiz Kawasaki, Taiji Tonoyama, Minori Terada, Eijir Tno, Kin Sugai, Chieko Nakakita, Misako Tominaga, Sachiko It, Kumeko Urabe, Zeko Nakamura, Yoshio Yoshida, Kenz Tabu, Keijir Morozumi, Fudeko Tanaka
  • Release Date: January 01, 1965
  • Run Time: 98 min
  • Genre: Drama

The film recounts the life of a young woman who is sold by her family into a brothel in a rural fishing village.

Leave a Reply