Watch Qing Chun Pai (2013) | Putlocker Movies HD

Qing Chun Pai (2013)

posted by admin, June 25, 2015 @ 1:26 am
171340

Movie: Qing Chun Pai

  • Director: Liu Jie
  • Stars: Yuexi An, Zijian Dong, Haoyuan Gao, Hsiao-Hsien Hou, Xiaohan Jiang, Xueming Jiang, Gang Jiao, Tianhao Li, Lutong Qie, Hailu Qin, Chufeng Tan, Mei Yong
  • Release Date: August 02, 2013
  • Run Time: 91 min
  • Genre: Comedy, Drama, Romance

A story of a high school boy as he processes the loss of his first love and learns to experience high school over again.

Leave a Reply