Watch Romanovy: Ventsenosnaya semya (2000) | Putlocker Movies HD

Romanovy: Ventsenosnaya semya (2000)

posted by admin, July 2, 2015 @ 12:38 am
185223

Movie: Romanovy: Ventsenosnaya semya

  • Director: Gleb Panfilov
  • Stars: Aleksandr Galibin, Lynda Bellingham, Vladimir Grachyov, Yuliya Novikova, Kseniya Kachalina, Olga Vasileva, Olga Budina, Andrey Kharitonov, Ernst Romanov, Vsevolod Sobolev, Vladimir Konkin, Vladimir Shiryaev, Nikolay Penkov, Valeriy Khromushkin, Igor Dmitriev
  • Release Date: July 19, 2000
  • Run Time: 140 min
  • Genre: Biography, Drama, History

The story of the last year and a half of Tsar Nicholas II and his family from the February Revolution of 1917 to their execution in July 1918.

Leave a Reply

Romanovy: Ventsenosnaya semya (2000)

posted by admin, @ 12:38 am
185222

Movie: Romanovy: Ventsenosnaya semya

  • Director: Gleb Panfilov
  • Stars: Aleksandr Galibin, Lynda Bellingham, Vladimir Grachyov, Yuliya Novikova, Kseniya Kachalina, Olga Vasileva, Olga Budina, Andrey Kharitonov, Ernst Romanov, Vsevolod Sobolev, Vladimir Konkin, Vladimir Shiryaev, Nikolay Penkov, Valeriy Khromushkin, Igor Dmitriev
  • Release Date: July 19, 2000
  • Run Time: 140 min
  • Genre: Biography, Drama, History

The story of the last year and a half of Tsar Nicholas II and his family from the February Revolution of 1917 to their execution in July 1918.

Leave a Reply