Watch Rupan sansei: Napoleon no jisho wo ubae (1991) | Putlocker Movies HD

Rupan sansei: Napoleon no jisho wo ubae (1991)

posted by admin, May 10, 2016 @ 7:31 am
209501

Movie: Rupan sansei: Napoleon no jisho wo ubae

  • Director: Osamu Dezaki
  • Stars: Ysuke Akimoto, Sh Hayami, Mitsuaki Hoshino, Michihiro Ikemizu, Makio Inoue, Kichi Kitamura, Kiyoshi Kobayashi, Eiko Masuyama, Gor Naya, Mitsuru Ogata, Tooru Oohira, Yu Shimaka, Aruno Tahara, Keiko Toda, Masaaki Tsukada
  • Release Date: August 09, 1991
  • Run Time: 1h 30min
  • Genre: Animation, Action, Adventure, Comedy, Crime

Lupin attends an old school car race from Madrid to Paris, and the grand prize is Napoleon\’s Dictionary.

Leave a Reply