Watch Sanma no aji (1969) | Putlocker Movies HD

Sanma no aji (1969)

posted by admin, July 10, 2016 @ 10:11 am
211231

Movie: Sanma no aji

  • Director: Yasujir Ozu
  • Stars: Chish Ry, Shima Iwashita, Keiji Sada, Mariko Okada, Teruo Yoshida, Noriko Maki, Shin’ichir Mikami, Nobuo Nakamura, Eijir Tno, Kuniko Miyake, Kyko Kishida, Michiyo Tamaki, Ryji Kita, Toyo Takahashi, Shinobu Asaji
  • Release Date: December 31, 1969
  • Run Time: 1h 52min
  • Genre: Drama

An aging widower arranges a marriage for his only daughter.

Leave a Reply