Watch Shôwa kayô daizenshû (2003) | Putlocker Movies HD

Shôwa kayô daizenshû (2003)

posted by admin, June 16, 2015 @ 5:46 am
156014

Movie: Shwa kay daizensh

  • Director: Tetsuo Shinohara
  • Stars: Arata Furuta, Hka Kinoshita, Haruko Wanibuchi, Hiroyuki Ikeuchi, Kanako Higuchi, Kanji Tsuda, Kaoru Mizuki, Kayoko Kishimoto, Kumiko Tsuchiya, Mickey Curtis, Minori Terada, Noriko Sengoku, Ryhei Matsuda, Sawa Suzuki, Shungiku Uchida, Yichir Sait, Yoshio Harada
  • Release Date: November 15, 2003
  • Run Time:
  • Genre: Drama, Horror

One of a gang of karaoke loving middle aged women is murdered by a young man. Her friends track him down and kill him. His friends track them down and kill the killer ….. and it escalates!

Leave a Reply