Watch The Final Master (2015) | Putlocker Movies HD

The Final Master (2015)

posted by admin, January 29, 2017 @ 5:29 am
217513

Movie: The Final Master

  • Director: Haofeng Xu
  • Stars: Fan Liao, Jia Song, Wenli Jiang, Shih-Chieh Chin, Yang Song, Madina Memet, Jue Huang, Aoyue Zhang, Ma Jun, Kuan Tai Chen, Xin Xin Xiong, Leon Dai, Jirong Qiu, Bo Li, Jiahao Zou
  • Release Date: December 11, 2015
  • Run Time: 1h 49min
  • Genre: Action, Drama

A Wing Chun master has to defeat 8 martial arts schools to open his own school, yet he has become a chess piece to the local power dynamics.

Leave a Reply