Watch Xia Luo Te Fan Nao (2015) | Putlocker Movies HD

Xia Luo Te Fan Nao (2015)

posted by admin, February 1, 2016 @ 6:43 pm
206926

Movie: Xia Luo Te Fan Nao

  • Director:
  • Stars: Allen Ai, Yuan Chang, Li-Chun Lee, Ping Li, Li Ma, Teng Shen, Yang Song, Yu Tian, Zhi Wang, Zheng Yin
  • Release Date: September 30, 2015
  • Run Time: 1h 44min
  • Genre: Comedy

After attending a wedding of his high school crush Qiuya, Xia Luo (Shen Teng) gets drunk embarrassing himself and angers his wife Ma Dongmei (Ma Li).

Leave a Reply