Watch Xiao shi dai 3 (2014) | Putlocker Movies HD

Xiao shi dai 3 (2014)

posted by admin, June 27, 2015 @ 12:23 am
174640

Movie: Xiao shi dai 3

  • Director: Jinming Guo
  • Stars: Mi Yang, Zhendong Ke, Amber Kuo, Haden Kuo, Yi-Lin Sie, Hyun Jae Lee, Vivian Dawson, Lin Wang, Zhu Zhen
  • Release Date: July 17, 2014
  • Run Time:
  • Genre: Drama, Romance

Tiny Times 3: Gu Li (Amber Kuo), heiress and CFO of M.E. magazine, goes to attend a fashion show. At the insistence of M.E. editor-in-chief Gong Ming (Canadian-born Singaporean-New Zealander Vivian Dawson, replacing Rhydian Vaughan), Lin Xiao (Mini Yang), Gu?s best friend, follows suit, with pals Nan Xiang (Bea Hayden) and Ruby (Hsieh Yi-lin) in tow.

Leave a Reply