Watch Yume to kyki no koku (2013) | Putlocker Movies HD

Yume to kyki no koku (2013)

posted by admin, August 17, 2015 @ 3:02 pm
201882

Movie: Yume to kyki no koku

  • Director: Mami Sunada
  • Stars: Hayao Miyazaki, Yumiko Miyoshi, Toshio Suzuki, Shinsuke Nonaka, Ushiko, Yoshiaki Nishimura, Seiji Okuda, Hideaki Anno, Gor Miyazaki, Joe Hisaishi, Isao Takahata
  • Release Date: November 16, 2013
  • Run Time: 118 min
  • Genre: Documentary

About Hayao Miyazaki\’s life and Studio Ghibli.

Leave a Reply