Watch Zamok (1994) | Putlocker Movies HD

Zamok (1994)

posted by admin, May 20, 2016 @ 6:21 am
209857

Movie: Zamok

  • Director: Aleksey Balabanov
  • Stars: Nikolay Stotskiy, Svetlana Pismichenko, Anvar Libabov, Viktor Sukhorukov, Igor Shibanov, Andrey Smirnov, Vladislav Demchenko, Bolot Beyshenaliev, Svetlana Svirko, Olga Antonova, Viktor Mikhaylov, Yury Eller, Vladimir Kuznetsov, Konstantin Demidov, Richard Bogutskii
  • Release Date: December 31, 1994
  • Run Time: 2h
  • Genre: Drama

The story of Kafka\’s Castle.

Leave a Reply