Watch Zatoichi tekka tabi (1967) | Putlocker Movies HD

Zatoichi tekka tabi (1967)

posted by admin, June 20, 2015 @ 6:29 am
160849

Movie: Zatoichi tekka tabi

  • Director: Kimiyoshi Yasuda
  • Stars: Shintar Katsu, Shiho Fujimura, Yoshihiko Aoyama, Makoto Fujita, Kiyoko Suizenji, Eijir Tno, Masumi Harukawa, Masako Aboshi, Junichiro Yamashita, Rytar Gomi, Fujio Suga, Tatsuo End, Ryji Kita, Eigor Onoe, Ysaku Terajima
  • Release Date: January 03, 1967
  • Run Time: 93 min
  • Genre: Action, Drama, Adventure

Zatoichi’s Cane-sword: Zatoichi, while fighting off the usual group of gangsters, meets the apprentice of the swordsman who created his blade, who relays bad news about the sword.

Leave a Reply